Principal Investigator

Tenure-track Professor
[google scholar]
[email]

PhD Students

Mr Junzhe Jiang
Mr Hengyuan Ma
Mr Ming Nie
Mr Zijie Pan
Mr Yueming Xu
Mr Hongye Yang
Mr Yuankun Yang
Mr Zeyu Yang

Master Students

Mr Jiaqi Chen
Mr Yurui Chen
Mr Wenye Li
Mr Jiachen Lu
Mr Ying Lu
Ms Renyuan Peng
Mr Qiang Wan
Ms Xinfeng Yuan
Mr Yunlong Yuan
Mr Junge Zhang

Visiting Students

Ms Yanqin Jiang
Mr Jinghan Yao